sobota, 4 sierpnia 2012

ELBLĄGElbląg to miasto w którym żyjemy...
Mieszka tutaj ponad 100 tys mieszkańców.


Elblag is a city in which we live ... 
He lives here more than 100 thousand inhabitants
http://www.elblag.pl/
 Elbląg jest traktowany przez naszych gości i turystów jako baza wypadowa:
 • Rejs Kanałem Elbląskim - jedyna atrakcja na świecie! Rejs statkiem przez 5 pochylni.
 • Elbląg Starówka , ale nowa ,całkiem wybudowana od nowa
 • Jezioro Drużno - wieża widokowa na rezerwat ptaków
 • Malbork - Zamek Krzyżacki
 • Frombork - miejsce pracy M.Kopernika, Katedra, Planetarium
 • Kadyny - odnawiany klasztor Franciszkanów z XVIIw., stadnina koni, plaża nad Zalewem Wiślanym
 • Żuławy - domy podcieniowe, cmentarze mennonickie
 • Raczki Elbląskie - najniżej położone miejsce w Polsce
 • Szlaki rowerowe i samochodowe w okolicy Elbląga: * strona www *Elblag is treated by our visitors and tourists as a base:
 •      Elbląg Canal Cruise - the only attraction in the world! Cruise for 5 ramps.
 •      Old Town of Elblag, but the new, completely built from scratch
 •      Lake Drużno - lookout tower for a bird sanctuary
 •      Malbork - Teutonic Castle
 •      Frombork - M.Kopernika workplace, Cathedral, Planetarium
 •      Kadyny - renewed Franciscan monastery of XVII century, beach on the Vistula Lagoon
 •      Żuławy - arcaded houses, cemeteries Mennonite
 •      Handles Elbląskie - the lowest situated in Poland
 •      Car and bike trails in the area of Elblag: * Website *

Teraz wszystko zależy od tego ,  ile kto ma pieniędzy i na jakie przyjemności chce je wydać.
Pobyt dla osób , które nie lubią siedzieć w miejscu , a chcą się przemieszczać.
Oczywiście siedzieć można , ale po co :-)


Najwygodniej przyjechać samochodem,
ale również można zwiedzać pociągiem, autobusem i rowerem,
bo są świetne połączenia z Elbląga do tych miejsc docelowych.
Transportem publicznym można zaliczyć
Rejs po pochylniach, Malbork, Frombork, Stegnę lub Krynicę, Gdańsk.
Czasu zabraknie.
Byle nie zabrakło pieniędzy :-)

Po całodziennym zwiedzaniu wszyscy wracają zmęczeni i słodko zasypiają w łóżeczkach...

It all depends on how much who has the money and the pleasure he wants to spend. 
Stay for people who do not like to sit in a place and want to move. 
Of course, you can sit, but why :-)
 
 
The most convenient way to arrive by car 
but also can be visited by train, bus and bicycle, 
because they are well connected from Elblag to these destinations. 
Include public transport 
Cruise on the ramps, Malbork, Frombork, Stegna or Krynica, Gdańsk. 
Time runs out. 
Just do not run out of money :-)

After a day of sightseeing we all come back tired and fall asleep in a sweet baby ...
1 komentarz: